שימוע טרם הגשת כתב אישום
טרם הגשת כתב האישום בעבירות פשע (שעונשן מעל 3 שנים) על הרשות התובעת להעביר מכתב לנאשם לפי סעיף 60א שבכוונתה להגיש כתב אישום כנגדו.
בהצעת החוק אימץ המחוקק את זכות השימוע למשפט הפלילי וציין כדלקמן:
"ההחלטה להעמיד אדם לדין, ובעיקר לגבי עבירות חמורות, היא החלטה רבת משמעות. בחברה שאנו חיים בה, די בכתב אישום, לבטח בעבירות חמורות, כדי לפגוע פגיעה קשה בנאשם. מסיבה זו "ההחלטה להעמיד אדם לדין, ובעיקר לגבי עבירות חמורות, היא החלטה רבת משמעות".
שלב השימוע הינו שלב משמעותי מדובר בזכותו של אדם להשמיע את דברו ובכך למזער נזקים עתידיים.
המדובר בהזדמנות חד פעמית בה החשוד יכול לפנות בבקשה מנומקת לרשות התובעת תוך 30 יום ולהניאה מלהגיש כתב אישום כנגדו.
ככלל, בקשה להימנע מכתב אישום תעשה בכתב, אולם לעיתים תסכים רשות התביעה לערוך את השימוע בעל-פה.
כפי שנקבע בבג"צ 4175/06 אלבז נגד היועץ המשפטי לממשלה: במהלך השימוע, נדרשות רשויות התביעה לאפשר לחשוד לשטוח את טענותיו במלואן, להציג את מלוא הנתונים שבידיו "…ולהאזין לדברים בנפש חפצה, תוך נכונות להשתכנע ככל האפשר שבדברים יש ממש".
על מנת שלא לגרום לפעולה הפוכה, רצוי להיוועץ בעו"ד בעת קבלת מכתב היידוע, על מנת שלא לפספס את זכותם לשימוע.

משרד עו"ד אליהו ארביב ושות' אשר מנוסים בתחום ובעלי ניסיון רב, יסייעו להם בהליך השימוע ויעשו את המיטב על מנת שהרשות התובעת תימנע מהגשת כתב אישום כנגדכם או תפחית את חומרת העבירה.


 
יצירת קשר

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

נושא

ההודעה שלך